Θεματοποιημένες παιδικές χαρές

 

ΑμεΑ και μικτές

Παιδικές χαρές Θεματοποιημένες ή μη. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά και είναι μικτές για να φιλοξενούν και τα παιδιά με Αναπηρία. Στόχος μας είναι να μπορούν πλέον να παίζουν στα ίδια παιχνίδια όλα τα παιδιά μαζί καλλιεργώντας ταυτόχρονα και κοινωνική παιδεία στα τυπικά παιδιά αλλά και βοηθώντας στην κοινωνική ένταξη τα παιδιά με Αναπηρία.

Απλές

Παιδικές χαρές Θεματοποιημένες ή μη, με μοναδικό ύφος και υλικά, μόνο από ξύλο μέταλλο και σχοινιά, δημιουργούν μοναδικά πάρκα διασκέδασης δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους μέσα από το παιχνίδι.

Ολα τα παιχνίδια και τα επιμέρη αντικείμενα (φράχτες, πύλες, διακοσμητικά αντικείμενα) στις συγκεκριμένες παιδικές χαρές είναι οικολογικά και η εταιρεία κατασκευής τους συνάδει με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για κάθε δέντρο που κόβεται φυτεύεται ένα άλλο και όλες οι επεξεργασίες γίνονται με οικολογικά υλικά.

 

Ασφάλεια: Ο Νο 1 παράγοντας στην πολιτική της εταιρείας μας

 

  • Διαρκή συστήματα ελέγχου.

  • Σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας και την πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001, προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες τους, τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας.

  • Oικολογικά υλικά για την προστασία του περιβάλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών αειφόρου σχεδιασμού.

  • Συνεχείς ελέγχοι στους εκάστοτε χώρους των εγκαταστάσεων μας.

  • Αμεση αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων.

  • Συνεχής βελτίωση στην υλοποίηση.

©Copyright 2018, Dreamstar.
All Rights Reserved.